RAŠKO - PRIZRENSKA EPARHIJA


Pećka Patrijaršija

Manastir Sveti Arhangeli - Vitina Kosovska - Prizren

Manastir Zočište sa crkvom Sveti Vrači Kozma i Damjan - Orahovac

Manastir Visoki Dečani sa crkvom Vaznesenja Gospodnjeg

Manastir Devič sa crkvom Vavedenja Presvete Bogorodice - Srbica

Manastir Draganac sa crkvom Svetog Arhangela-Gnjilane

Manastir Gorioč sa crkvom Svetog Oca Nikolaja - Istok

Manastir Gračanica sa crkvom Uspenja Presvete Bogorodice

Manastir Koriša sa crkvom Svetog Apostola Marka - Prizren

Manastir
Sokolica sa crkvom Presvete Bogorodice - Zvečan

Manastir Banjska sa crkvom Svetog Stefana

Manastir Sopoćani sa crkvom Svete Trojice

Manastir Mušutište sa crkvom Svete Trojice

Manastir Crna Reka sa crkvom Svetog Arhangela - Ribarić

Slike kosovskih manastira su su preuzete sa interneta.Prva strana


brojač