Manastir Radovašnica sa crkvom
Pokrova Presvete Bogorodice

Manastir se nalazi na obroncima planine Cer.
Do manastira se dolazi putem Šabac-Loznica
Do oznake levo za selo Radovašnicu. Asfaltni
putem se ide oko 20 km do prve oznake za manastir
desno, još 2 km asfaltnim putem. Manastirska crkva
posvećena je Pokrovu Presvete Bogorodice.
Ne zna se tačno nastanak manastira ali se po predanju
vezuje za kralja Dragutina. Prvi pomeni su iz 1548 god i
kasnije. Više puta je rušen. Pored današnje manastirske
crkve nalaze se temelji i ostaci stare crkve. Freske su
radjene 1799 god ali su uništene krečenjem.
Crkva je gradjena u raškom stilu. Pocetkom 16-og veka
u manastiru su se pisale bogoslužbene knjige.
Manastir je muški i aktivan je.