Manastir MALA REMETA sa crkvom
POKROVA PRESVETE BOGORODICE

Na središnjem delu Fruške Gore kod mesta Mala Rremeta u tišini i zelenilu nalazi se ovaj zasigurno
najmanji a možda i najlepši fruškogorski manastir.Do njega se dolazi iz Vrdnika do centra Jazka gde je
oznaka na desno,prođe se celo selo i na izlasku se skrene desno pre uzbrdice i pravo do manastira.
Prema predanju manastir je osnovao "sremski kralj" Dragutin. Najstariji podaci o Maloj Remeti ili Remetici
sačuvani su u turskim zemljišnim knjigama iz 1545 god.Turci su manastir spalili i opustošili. Godine 1679,
Arsenije Čarnojević dozvolio je monasima manastira Rače da se nasele u Malu Remetu i da je obnove.
Mala Remeta je bila metoh manastira Beočin gde su monasi iz Rače prvo došli.
Nova velika obnova bila je 1739 god. Crkvu su sazidali majstori Todor i Nikola a ktitor je bio
Stanko Milinković. Iz iste godine potiče zaštitna povelja(salva gvardija) izdata od generala
Valisa manastiru Beočin u kojoj se pominje i štiti Mala Remeta.

Hram je zidan od pritesanog kamena sivkastoplavkaste boje i tesanih dekoracija.
Crkva ima krstobaznu osnovu u tradicionalnom vizantisko-srpskom stilu.Kube direktno izrasta iz
krova i sužava se pri vrhu.
Ima devet polukružnih prozora i dvoje ulaznih vrata. Sam izgled crkve je rustičan i odiše duhom
starih vremena. Imate utisak kao da je vreme stalo. Konak je podignut 1758 god. Crkva nema zidani zvonik.
Srednji deo crkve deli od priprate pregradni zid. Crkvu je islikao 1910 god. Kosta Vanđelović.
Ikonostas je urađen 1757 god Ima 53 ikone koje je radilo više majstora ali je prestone i najlepše uradio
Janko Halkozović. Manastir je posedovao biblioteku sa 300 knjiga. Za vreme II svetskog rata sve je
popljačkano i uništeno. Na drvenim stubovima sa limenim krovom je zvono pored crkve.
Tu je i mala kapelica Svetog Ilije. Unutrašnjost crkve se trenutno renovira i kraj radova je
predviđen za 14 oktobar na slavu hrama.Manastir je aktivan, ženski i o njemu brinu monahinje.