Мапа епархија - Бачка - Банатска - Београдска - Браничевска - Ваљевска - Врањска - Жичка
Крушевачка - Милешевска - Нишка - Рашка - Сремска - Тимочка - Шабачка - Шумадијска


Манастири
Ваљевске
епархије
са GPS координатама

1. Боговађа
44°19'14.00"С | 20°10'57.00"И

2. Грабовац
44°36'5.00"С | 20°6'21.00"И

3. Докмир
44°24'3.00"С | 19°56'51.00"И

4. Јовања
44°15'25.00"С | 19°49'43.00"И

5. Лелић
44°13'39.50"С | 19°49'60.00"И 

6. Пустиња
44°12'10.00"С | 19°42'13.00"И 

7. Ћелијe
44°14'8.00С | 19°52'1.00"И

8. Плужац
44°24'4.00"С | 19°35'29.00"И

9. Рибница
44°12'23.00"С | 20°5'34.00"И