Manastir Mislođin sa crkvom Svetog Hristofora

Manastir Svetog Hristofora se nalazi u selu Mislođin, blizu Obrenovca. Manastirska crkva je podignuta nad
ostacima manje trikonhalne crkve, čiji temelji su sačuvani i nalaze se u kripti današnjeg hrama. U kripti se nalaze
i kivoti sa 15 velikomiučenika čije kosti su pronađene pri obnovi manastira. Po predanju na prostoru današnjeg
Mislođina, postojala je hrišćanska crkva u vreme Rimljana, da bi u 13 veku kralj Dragutin, koristeći se njenim
građevinskim materijalom podigao manastir Sv. Hristofora. Manastir je srušen 1521.god, kada je turska vojska krenula u
osvajanje Beograda, da bi bio obnovljen u periodu despotovine Sefana Lazarevića. U istorijskim izvorima crkva se pominje
u 16 veku. U tadašnjem popisu carskih hasova u beogradskoj nahiji iz 1560. godine nalazi se manastir Hristofor kod sela Bariča.
Poslednji put je srušen u austrougarsko-turskim sukobima tokom 18 veka. Materijal sa ruševina i nadgrobni spomenici
koristili su se 1824. godine za izgradnju stare crkve u Paležu (Obrenovac), da bi sa izgradnjom nove crkve bili
ustupljeni za izgradnju crkve u Bariču 1868. godine. Po trikonhalnom rešenju osnove crkve, manastir Svetog Hristofora vezuje se za
grupu spomenika moravske škole u centralnoj Srbiji. Zidana je od opeke sa debelim fugama maltera, čiji su zidovi naosa samo
delimično očuvani, dok je oltarskа apsida potpuno uništena. Živopis je fragmentarno očuvan.